Akadēmiskās informācijas diena „Klimata pārmaiņas lauksaimniecībā”

Atēnu lauksaimniecības universitāte

CLICHA_4.8_Press Release2 CC in Agriculture_v1-GR

CLICHA_4.6_PosterA3_CC in agriculture_v3-GR

CLICHA_4.6_Agenda_CC in Agriculture_v2

CLICHA_4.8_Press Release CC in Agriculture_v1-GR (1)

Presentations

Academic Info Day at Agricultural University of Athens

Akadēmiskās informācijas diena: «Augstākās izglītības reformas un zinātniskās pētniecības nacionālās stratēģijas uzraudzība»

18/04/19
Medjez El Bab/ Tunisia

Press Release

Academic info day: « Monitoring of the national strategy of reform of higher education and scientific research»

Biznesa forums “Lopkopība sausos un pusdidīgos reģionos, kas saskaras ar klimata pārmaiņām”

CLICHA_4.8_Press Release_12.03.19_fr

Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3 Presentation 4

Presentation 5 Presentation 6 Presentation 7 Presentation 8

Business Forum “Livestock Production in Arid and Semi-arid Regions Facing Climate Change”

Business Forum ESIM

13/3/19

CLICHA_4.8_Press Release_13.03.19_fr

Business Forum ESIM

Presentations

Agenda

Program

 

CLICHA projekta dalība “Zootechnia 2019”

31. janvārī – 3. februārī Saloniku Starptautiskajā izstāžu centrā, Grieķijā

CLICHA_4.8_Press Release_02.19_gr_en

Participation of the CLICHA project in “Zootechnia 2019”