Klimata izmaiņas lauksaimniecībā

21/10/19
Grugliasco (Torino), Italy
programma Academic Info Day_ita_21.10.19

Climate Change in Agriculture- Academic Info Day

6th Conference of CUCS network

19-21 September 2019 in Trento (Italy)

CUCS2019_CLICHA

Slide_POSTER_CLICHA_CUCS2019

6th Conference of CUCS network

Akadēmiskās informācijas diena „Klimata pārmaiņas lauksaimniecībā”

Atēnu lauksaimniecības universitāte

CLICHA_4.8_Press Release2 CC in Agriculture_v1-GR

CLICHA_4.6_PosterA3_CC in agriculture_v3-GR

CLICHA_4.6_Agenda_CC in Agriculture_v2

CLICHA_4.8_Press Release CC in Agriculture_v1-GR (1)

Presentations

Academic Info Day at Agricultural University of Athens

Akadēmiskās informācijas diena: «Augstākās izglītības reformas un zinātniskās pētniecības nacionālās stratēģijas uzraudzība»

18/04/19
Medjez El Bab/ Tunisia

Press Release

Academic info day: « Monitoring of the national strategy of reform of higher education and scientific research»

Tethys_Rome_10-11.4.19

Tethys_Rome

CLICHA _CISAO UNITO Tethys Rome

GeneralAssembly_Tethys (April10-11_2019)

Seminārs: “Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā”

12.04.19
Valmiera, Latvia

Presentation

Workshop Agenda

“Climate-friendly agricultural practices in Latvia”

Seminārs: “ Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse lopkopībā Latvijā “ Semināra tēma:

Semināra tēma:
Barības devu plānošana liellopiem, barības kvalitātes uzlabošana un ganību sezonas pagarināšana
Semināra mērķis: kopā ar saimniecību pārstāvjiem pārskatīt līdz šim atlasītos SEG emisiju samazināšanas pasākumus. Semināros īpaša uzmanība tiks veltīta šādiem jautājumiem:
1. izanalizēt pasākumu ieviešanas tehnoloģisko risinājumu praktisko pielietojamību;
2. katram pasākumam sagatavot konkrētu tehnoloģisko risinājumu aprakstu ieviešanai attiecīga klastera saimniecībās;
3. izvērtēt pasākuma ieviešanas radītās saimnieciskās darbības izmaiņas attiecīgā klastera saimniecībās.

Workshop “Climate-friendly agricultural practices in animal production in Latvia”

Jekabpils_presentation

Academic Info Day

“On-line teaching: what inputs and what current status in agricultural higher education institutions?”
28 February 2019
Auditorium de l’INAT
Agenda

Info Day INAT

AfroAgriculture

26 Marts 2018

ASA UniTo

AfroAgriculture

Seminārs: Starptautiskā akreditācija un augstākā izglītība: sekojošs process

28/02/18
Medjez El Bab/ Tunisia

Workshop: International accreditation & higher education: A process to follow