UJ tika izveidota 2003. gadā Tunisijas ziemeļrietumu reģionā. Kopš tā izveidošanas UJ ir ievērojami audzis gan pēc struktūrvienību skaita, gan studentu, mācībspēku un administrācijas darbinieku skaita. UJ piedāvā plašu studiju kursu klāstu, piemēram, valodas un humanitārās zinātnes, juridiskās zinātnes, ekonomika, menedžments, lauksaimniecība, biotehnoloģija, informātika uc. UJ sastāv no 13 struktūrvienībām (1 fakultāte, 2 augstskolas un 10 institūti), no kuriem 3 ir saistīti ar Lauksaimniecības ministriju, 1 saistīts ar Veselības ministriju un 1 – ar Jaunatnes un sporta ministriju.

UJ intensīvi darbojas studentu un skolotāju mobilitātē. Tā rezultātā tika izveidota informācijas kampaņa, kas studentu labā tika izmantota daudzās starptautiskās programmās un ļāva piešķirt individuālās mobilitātes grantus kā daļu no universitātes apmaiņas programmām vai starptautiskajiem apmaiņas tīkliem. Rezultāts nav tikai starptautiskās apmaiņas programmas; ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas universitāšu tīklu.

No UJ CLICHA projektā piedalīsies ESIER, kas ir viena no lielākajām apmācības, pētniecības un tehnoloģiju pārneses institūcijām, nodrošinot kopš 1968. gada inženieru apmācību divās disciplīnās: Hidraulika & plānošana un Mehāniskā & agrorūpnieciskā inženierija. Turklāt ESIER ir zinātniski pētnieciska institūcija, kas piedāvā divus pētniecības virzienus: Klimata pārmaiņas un ūdens apsaimniekošana; Agrorūpniecības iekārtu inženierija. Projektu, maģistra darbu, diplomdarbu un studiju projektu ietvaros ir veikti daudzi pētījumi. Turklāt sadarbībā ar ES, Āfrikas un Āzijas partneriem ir veikti vairāki starptautiski pētniecības projekti dažādās disciplīnās.

interneta saits