DEMOKRITOS ir lielākais daudznozaru pētījumu centrs Grieķijā, kurā ir vairāk nekā 800 darbinieku, kas darbojas informātikas un telekomunikāciju, nanotehnoloģiju, enerģētikas un vides, biozinātņu un daļiņu un kodolzinātņu jomā. DEMOKRITOS vada pasaules klases pamatzinātnes un lietišķos pētījumus, lai sekmētu zinātnes atziņas un veicinātu tehnoloģiju attīstību. Tai arī ir izšķiroša loma studentu izglītībā un profesionālajā apmācībā, un tās unikālā infrastruktūra tiek izmantota augsto tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai rūpniecībai un sabiedrībai.

DEMOKRITOS ievērojamākie sasniegumi:

Grieķijas pētnieciskās darbības veicināšana un atzīšana visā pasaulē.
Augstas kvalitātes zināšanu attīstīšana, izplatīšana un nodošana valsts un privātajam sektoram.
Grieķijas akadēmiskās kopienas, kā arī Grieķijas industrijas nodrošināšana ar augsti kvalificētu personālu.
Laboratorija – Net Media Lab – pieder DEMOKRITOS Informātikas un telekomunikāciju institūtam. Tās darbības aptver telekomunikāciju pakalpojumu, interneta un multimediju pakalpojumu plānošanas, attīstības un darbības jomas, nosakot e-pakalpojumu identitāti, piemēram, e-mācības, e-iekļaušana, e-psiholoģija, e-pārvalde, e-kultūra, e-komercija, e-bizness, e-iepirkumi, e-pārbaude, interneta portāli, e-apmācības vide. Darbaspēks ir specializējies visās šajās aktivitātēs un aptver visu izglītības spektra līmeni (pētnieki, ārsti, maģistrantūras un atbalsta speciālisti). Pēdējos gados laboratorija ir veiksmīgi koordinējusi vairākus LLP un Erasmus + projektus attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu aprīkojuma uzstādītājiem, SMEs darbiniekiem un tehniskajiem darbiniekiem (DEDALOS, DELFE, ETSL, ENFORA, ELECTRON, SOLWIN, GRANKIT un OPALESCE). Pašlaik tā piedalās SYNAISTHISI projektā, kas attiecas uz Inteliģento datu vākšanas un apstrādes platformu energoefektīvai lietošanai.

interneta saits