Το έργο CLICHA

Καλώς ήρθατε στο CLICHA . Ένα από τα πιο καινοτόμα έργα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Δέκα ιδρύματα από τέσσερις διαφορετικές χώρες συμβάλλουν στην υλοποίηση του. Ένα έργο του Erasmus+ για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Ιδέα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από το πρόγραμμα CLICHA.

Μαθε Περισσοτερα

Στόχοι

Ανακαλύψτε τις στόχους που πρόκειται να επιτευχθούν στα πλαίσια του έργου CLICHA.

Μαθε Περισσοτερα

Αντίκτυπος

Μάθετε για τα ωφέλη του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μαθε Περισσοτερα

e-learning

Δείτε τα δωρεάν μαθήματα e-learning! Εγγραφείτε τώρα!

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Contact Us

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και ούτε Ευρωπαική Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Project Number: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP