Lai gan CLICHA mērķauditorija ir augstskolas, paredzams, ka projekta ietekme būs daudz plašāka. Mērķa grupas, kuras izmantos projekta rezultātus, ir šādas:

Mācību / akadēmiskais personāls:

Mācību materiālu un studiju kursu sagatavošanas laikā ES augstskolas gūs labumu no sadarbības, un tās izstrādās studiju materiālus, kas varētu būt noderīgi visām projetā iesaistītajām augstskolām. Tunisijas augstskolas paplašinās savu redzesloku un palielinās iespējas nodot zināšanas, pieredzi un jaunas mācīšanās metodes, saņemot modernu, pievilcīgu un pilnīgu mācību materiālu, strukturētu kursu, plašsaziņas līdzekļu, IKT rīku paketi par tēmu – Klimata pārmaiņas lauksaimniecībā. Turklāt tiks apmācīti IKT tehnoloģijās un apgūs noderīgas prasmes un rīkus savam darbam.
Tunisijas augstākās izglītības iestāžu tehniskais personāls gūs labumu no jaunizveidotajām iekārtām un metodoloģijām.
Augstākās izglītības iestāžu administratīvais personāls paplašinās savu pieredzi ES projektu vadīšanā / atbalstīšanā.

Studenti Tunisijā:

apmeklēs interesantus un modernizētus Klimata pārmaiņu (CC) kursus, uzzinās par CC ietekmi uz dzīvnieku un augu audzēšanu, kā arī noskaidros iespējamos pasākumus, kas jāveic CC ietekmes mazināšanai. Studiju kursu saturā tiks apskatīti tādi jautājumi kā, piemēram, kā piemērot labas saimniekošanas praksi CC, jo īpaši augsnes un ūdens saglabāšanas praksi, ilgtspējīgu gruntsūdeņu izmantošanu, novatoriskas apūdeņošanas tehnoloģijas, lai uzlabotu lauksaimniecības ilgtspējību;
darbosies ar jaunajām iekārtām, tādējādi iegūstot daudz teorētisko un praktisko zināšanu;
klausīsies ES augstāko izglītības iestāžu mācībspēku lekcijas un piedalīsies specializētos biznesa forumos, kas sekmēs šo studentu izglītību un pieredzi, kā arī veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū.

Citas atbilstošās augstskolas: izmantojot intensīvu informācijas apmaiņu, kā arī dažādus sadarbības pasākumus, citām attiecīgajām augstskolām (jo īpaši no Ziemeļāfrikas) būs iespēja iepazīties ar projektu, iedvesmojoties no jaunās pieejas augstākajā izglītībā lauksaimniecībā, kā arī reģistrēties un izmantot e-platformu. Tas arī stiprinās sadarbību starp kolēģiem no dažādām valstīm (ES un ārpus ES), tādējādi radot idejas un iespējas turpmākajai sadarbībai. Tas novedīs pie kopīgām lekcijām un publikācijām, savstarpējām vizītēm un pilnīgi jaunām darba jomām.

Uzņēmumi, iestādes, firmas un citi uzņēmumi: CLICHA projektā īpaša uzmanība tiks pievērsta privātajam sektoram un biznesam. Ar uzņēmumu līdzdalību un iesaistīšanos projekta pasākumos un uzdevumos viņi tiks informēti par Ziemeļāfrikā atvērtajām iespējām. Viņi arī iegūs zināšanu apmaiņā starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Visbeidzot, viņiem būs iespēja strādāt kopā ar augstākās izglītības iestādēm un uzsākt sadarbību ar akadēmiķiem un studentiem.

Sabiedrība: lielākajā daļā profesionāļu, kuri attīsta, vada, māca, strādā un ietekmē sabiedrības iestādes, tiek apmācīti Augstākās izglītības iestādēs. Informējot viņus par CC un apmācot viņus par to, kā samazināt un / vai pārvarēt CC ietekmi, var cerēt, ka viņi veicinās klimatam neitrālu un ilgtspējīgāku sabiedrību. Mūsu laika sauklis ir dzīvot zaļi!.