INGC tika izveidota 2009. gadā kā valsts pārvaldes iestāde, kas nav administratīva iestāde. Tā ir Zemkopības un ūdens resursu un zivsaimniecības ministrijas pārraudzībā un tai ir piešķirta finansiāla neatkarība. INGC ir viena no galvenajām sabiedriskām organizācijām, kas precizē valsts stratēģiju, kuras mērķis ir panākt pārtikas drošību, lai uzlabotu ilgtspējīgu lauksaimniecības tehnoloģiju attīstību un to pārnesi. INGC atbildība:

  • Pētījum pielietošana praksē par laukaugu kultūrām, ņemot vērā problēmas, ko rada klimata pārmaiņas.
  • Attiecīgu tehnisko un ekonomisko pakešu izstrāde.
  • Apmācību kursu organizēšana lauksaimniekiem.
  • Palīdzēt izstrādāt labvēlīgu vides politiku, kas atbalsta uzlabotu tehnoloģiju ieviešanu un ietekmi.
  • Lauksaimnieku konkurētspējas palielināšana, organizējot lauka pasākumus.
  • Tehnisko norādījumu izstrāde un izplatīšana.
  • Pētījumu veikšana augkopības nozarē.

Lai sasniegtu šos mērķus, aktivitātes tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar nozarē ieinteresētajām pusēm dažādos līmeņos ar mērķi veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu starp partneriem. Ir izstrādāta jauna mācību, līdzdalības un interaktīvā pieeja, kuras pamatā ir platformu īstenošana visās Tunisijas bioklimatiskās zonās.

Lai uzlabotu tehnisko paketi un uzlabotu lauksaimnieku zināšanas un praktiskās iemaņas, tiek izmantoti daudzi rīki, piemēram:

Īsziņu sūtīšana (SMS) – līdzeklis, lai uzlabotu lauksaimnieku savlaicīgu piekļuvi tehniskajām zināšanām un veicinātu tehnoloģiju ieviešanu.
Android Mobile lietojumprogrammas kā lēmumu pieņemšanas rīks apūdeņošanas monitoringam.
Labības ekspertīzes sistēmas attīstība.

interneta saits