ERASMUS+
Sadarbība inovācijām un labas prakses apmaiņai
Kapacitātes palielināšana augstākā līmeņa izglītībā
2. pamatpasākums
PROJEKTA NUMMURS: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
CLICHA: Klimata izmaiņas lauksaimniecībā

Augu un dzīvnieku produkcijas ražošana ir ļoti atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, un ir sagaidāms, ka ražošana lielā mērā būs atkarīga no klimata pārmaiņām. Tāpēc ir nepieciešams veikt korekcijas lauksaimniecībā; jārod risinājumi, kas ļaus turpināt ražot kvalitatīvu dzīvnieku un augu izcelsmes pārtiku, kas nodrošinās cilvēku izdzīvošanu. Šī projekta viens no mērķiem ir radīt kvalificētus zinātniekus, kas veicinās videi draudzīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un kuri būs pieprasīti darba tirgū.

Projekta pamatpasākumi būs:

  1. studiju kursu, mācību materiālu un rīku izstrāde, pārbaude un pielāgošana, un
  2. universitāšu un uzņēmumu sadarbība.

Galvenie šī projekta rezultāti būs šādi:

  1. jauns mācību materiāls klimata pārmaiņu, kultūraugu un dzīvnieku audzēšanas jomā divās valodās (franču un angļu valodā),
  2. attiecīgo studiju kursu izstrāde,
  3. modernas materiāli tehniskās bāzes izveidošana (iekārtas, kas saistītas ar studiju kursiem) un
  4. mācību līdzekļu izstrāde (e-mācību platforma, dinamiska tīmekļa vietne), kas palīdzēs sekmēt plašāku mērķu sasniegšanu.

Paredzams, ka šī projekta ietekme būs nozīmīga, jo:

  1. tas nodrošinās augstskolām atbilstošus instrumentus, lai izveidotu augsti kvalificētus zinātniekus attiecīgajā jomā,
  2. tas stiprinās augstskolu internacionalizāciju un efektīvu sadarbību pētniecības, zinātnes un tehnoloģiju jauninājumos un
  3. tas projekta rezultātu sasniegšanā iesaistīs visas ieinteresētās puses.