CRE.THI.DEV. ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir attīstīt sabiedrību, pētot un izstrādājot rīcības plānus, kas vērsti uz vietējo un sociālo ekonomiku, galvenokārt mūžizglītības, vides aizsardzības, nodarbinātības un vietējās attīstības jomās. Uzņēmums izveido ciešu sadarbību ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm un biznesa apvienībām, lai veicinātu inovāciju, uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu attīstību, veicot pētījumus un veicinot vietējo kopienu izpratni par pieejamajiem attīstības projektiem. Šajā sakarā uzņēmums organizē un popularizē apmācību un pētījumu projektus, piedalās Eiropas projektos, sadarbojas ar universitātēm, uzņēmumiem, valsts iestādēm, tehnoloģiskajiem centriem un organizācijām, profesionālās izglītības centriem un biznesa apvienībām, koncentrējoties uz zināšanu, tehnoloģiju un inovāciju apmaiņu.

Kaut arī CRE.THI.DEV. ir nesen dibināts uzņēmums, pēdējos divos gados strauji ir attīstījušās aktivitātes mūžizglītības jomā, jo uzņēmums ir piedalījies septiņos ERASMUS + projektos. CRE.THI.DEV. ir cieša sadarbība ar AUA un ir organizējis apmācības seminārus lauku apvidos, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu.

CRE.THI.DEV darbinieki nāk no dažādām nozarēm un tiem ir liela iepriekšējā darba pieredze, koordinējot un īstenojot plaša spektra nacionālos, Eiropas un starptautiskus projektus. Tās administrators vairāk nekā 20 gadus bija izpilddirektors Pētniecības un tehnoloģiju institūtā ELKEDE, kā arī vairāku valstu un Eiropas komiteju un asociāciju loceklis vai prezidents.

interneta saits