Dzīvnieku zinātnes un akvakultūras fakultāte (ASA) ir daļa no Atēnu Lauksaimniecības universitātes (AUA). Universitāte tika dibināta 1920. gadā, un tā ir pirmā lauksaimniecības augstskola un trešā vecākā Grieķijas Universitāte. ASA mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus zinātniekus, kas spēj pielietot bioloģijas, tehnoloģijas un ekonomikas principus jautājumos, kas saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un turēšanu, kā arī akvakultūrām. Zinātnes virzieni ir starpdisciplināri, jo tie apvieno dzīvnieku audzēšanu un turēšanu, ģenētiku, ēdināšanu, fizioloģiju, molekulāro bioloģiju, higiēnu, biotehnoloģiju, ekonomiku un etoloģiju. Teorētisko apmācību papildina laboratorijas darbi, prakse eksperimentālajā dzīvnieku stacijā un katedras akvārijā.5 gadu periodā no 2011. gada pabeigti vai tiek īstenoti 62 pētījumu projekti. Fakultāte ir piedalījusies 16 ES projektos un 21 vietējos projektos, no kuriem 8 finansēja nozare. Turklāt programmas finansēja starptautiskie avoti, tostarp ārvalstu universitātes un ES programmas. Fakultāte ir sadarbojusies ar citām universitātes akadēmiskajām struktūrvienībām un citām vietējām institūcijām (piemēram, Atēnu universitātes Bioloģijas katedra), kā arī ārvalstu intitūcijām (piemēram, Reading Universitāte, Rowett institūts, Mansuras Universitāte Ēģiptē, Karalienes universitāte Belfāstā un Hanoveres veterinārā skola Vācijā). Fakultāte ir izveidojusi kontaktus ar kultūras, sociālajām un ekonomiskajām grupām, piemēram, Lauksaimniecības attīstības un pārtikas ministriju, pašvaldībām, sabiedriskās labklājības institūcijām, privātajām rūpniecības un ražotāju apvienībām. Fakultāte veicina šādu sadarbību, organizējot pasākumus, kur demonstrē savus zinātniskos sasniegumus, lai attīstītu jaunas sadarbības iespējas.

interneta saits