Starptautiskā konference par viedajiem tekstilizstrādājumiem un masveida pielāgošanu (ITMC 2019)

13-15.11.19
Marrakech, Morocco

ITMC 2019

MELDE Meeting

22.10.19
Agia Paraskevi, Greece

MELDE Meeting

Nacionālās zinātniskās pētniecības “JNVR-2019” valorizācijas dienas

4.11.19
UJ-ESIER

JNVR-2019

Pētniecības diena – Bioloģiskā daudzveidība – Zinātņu pilsēta

31.10.19
UCAR INAT

Research Day - Biodiversity - City of Sciences

Klimata izmaiņas lauksaimniecībā

21/10/19
Grugliasco (Torino), Italy
programma Academic Info Day_ita_21.10.19

Climate Change in Agriculture- Academic Info Day

Diskusija par amonjaka un SEG ierobežošanu un MACC cūkkopībā

03.10.19
Latvian Ministry of Agriculture

Diskusijas mērķis: kopā ar cūkkopības saimniecību pārstāvjiem pārskatīt līdz šim atlasītos SEG emisiju samazināšanas pasākumus. Diskusijas laikā īpaša uzmanība tiks veltīta šādiem jautājumiem: izanalizēt pasākumu ieviešanas tehnoloģisko risinājumu praktisko pielietojamību; izanalizēt iespēju katram pasākumam sagatavot konkrētu tehnoloģisko risinājumu aprakstu ieviešanai cūkkopības saimniecībās; izvērtēt pasākuma ieviešanas radītās saimnieciskās darbības izmaiņas cūkkopības saimniecībās.

Presentation

Discussion on GHG and amonia reduction measures and MACC in pig production

Tehniskās vietnes un e-platformas apmācība

8-9 October 2019
National Centre for Scientific Research “Demokritos”
Agia Paraskevi, Greece

Technical Website & e-platform Training at "Demokritos"

European Researchers’ Night 2019

27.09.19
Turin, Italy

European researcher Night 4

6th Conference of CUCS network

19-21 September 2019 in Trento (Italy)

CUCS2019_CLICHA

Slide_POSTER_CLICHA_CUCS2019

6th Conference of CUCS network

E-apmācības platformas prezentācija

2019. gada 4. jūlijs
Informātikas un telekomunikāciju institūts
Nacionālais zinātnisko pētījumu centrs “Demokritos”
Atēnas, Grieķija

2019 Summer School at "Demokritos"