Šī projekta galvenais mērķis ir radīt kvalificētus zinātniekus, kuri sekmēs videi draudzīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību. Šie zinātnieki varētu kļūt par visas sabiedrības virzītājspēku, lai panāktu lauksaimniecības, ražošanas, patērēšanas un dzīvesveida ilgtspējību.

Šī projekta specifiskie mērķi ir:

  1. Īpaša mācību materiāla izstrāde par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz lauksaimniecību un dzīvnieku audzēšanu. Ūdens un augsnes aizsardzības metodes un ūdens savākšanas (uzglabāšanas) paņēmieni var tikt uzskatīti par labas saimniekošanas praksi, lai palielinātu lauksaimniecības dzīvotspēju klimata pārmaiņās. Šie mācību materiāli var uzlabot jauno kvalificēto zinātnieku iespējas tikt galā ar klimata pārmaiņām.
  2. Universitāšu studiju kursu modernizācija, pamatojoties uz šo mācību materiālu, un izvērtējot esošās izglītības programmas inženiera, maģistra un doktora līmenī pirms tiek izstrādātas atbilstošas lekcijas.
  3. Šo kursu pielāgošana īpašiem apstākļiem Vidusjūras reģiona un tieši Tunisijas dienvidu daļā. Projekta laikā sagatavotās lekcijas, integrējot izglītības programmā labu lauksaimniecības praksi, var uzlabot CCIE maģistra studiju kursus, kas akreditēti ESIER.
  4. IKT tehnoloģiju izmantošana kursu nodrošināšanai, izveidojot īpašus rīkus (prezentācijas, video, tīmekļa vietne, e-apmācības platforma, sociālie mediji).
  5. Augstākās izglītības iestāžu internacionalizācijas stiprināšana un spēja efektīvi sadarboties pētniecības, zinātnes un tehnoloģiju jomā.
  6. Augstākās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība, izmantojot paredzētos biznesa forumus.