Το UNITO είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Ισοβαθμεί με άλλα 5 ιταλικά πανεπιστήμια στην 1ηθέση και είναι μεταξύ των κορυφαίων 200 πανεπιστημίων στον κόσμο, σύμφωνα με την ARWU στη Σαγκάη. Bρίσκεται 4ο στη λίστα Ανώτατης Εκπαίδευσης των Timesκαι στη 5η θέση για την US News Best Global (διεθνής κατάταξη, 2014). Το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει περισσότερους από 2000 καθηγητές και ερευνητές. Στο ακαδημαϊκό έτος 2015/16, πάνω από 18.500 πρωτοετείς έχουν επιλέξει ένα από τα 149 μαθήματα που προσφέρονται από το UNITO. Οι απόφοιτοι είναι περίπου 12.000 ετησίως (8.500 στην 1η βαθμίδα και 3.500 στο 2ο επίπεδο). Το 2014/15, οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές Erasmusήταν 509 και 910, αντίστοιχα. Πολλές συνεργασίες και διεθνείς δραστηριότητες του UNITO διεξάγονται επί του παρόντος από το CISAO, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 ως κέντρο συνεργασίας με τις χώρες της Σαχαλίας και της Δυτικής Αφρικής και από το 2012 αναγνωρίζεται ως τμήμα του UNITO για έρευνα, και τεχνική/επιστημονική συνεργασία με Αφρικανικές χώρες. Τα ακόλουθα τμήματα του UNITO ανήκουν στο CISAO: EarthScience, Κτηνιατρική, Χημεία,Γεωπονία-Δασοκομία και Διατροφολογία, Πολιτικές επιστήμες, Οικονομικά και τέλος, Νομική. Σκοπός του CISAO είναι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ UNITO και αφρικανικών πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων για τη γεωργία, την ενέργεια, την πολιτική, την οικονομία και τις κοινωνικές επιστήμες. Το προσωπικό εργάζεται βάσει μιας διεπιστημονικής προσέγγιση για τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτροφή ζώων και την καλλιέργεια φυτών, την επιστήμη του εδάφους και του νερού, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την κατηγοριοποίηση των τροφίμων και των τροφικών αλυσίδων, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, την εμπορία τροφίμων και ζωοτροφών, τη νομοθεσία για την ποιότητα των τροφίμων, κ.λπ. Τα κύρια θέματα είναι η πρωτογενής παραγωγή, η βιομηχανική μεταποίηση φυτικών και ζωικών προϊόντων και οι αλληλεπιδράσεις αυτών των δραστηριοτήτων με την επικράτεια και το περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη τόσο των οικονομικών όσο και των περιβαλλοντικών πτυχών.

Ιστοσελίδα