08.03.2

Σε συνέχεια και στης συνάντησης για την επικοινωνία και διάχυση του Έργου της προηγούμενης εβδομάδας, η ομάδα του CLICHA συζητά για την ποιότητα των αποτελεσμάτων σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση!