Το  US ιδρύθηκε το 1986 και σήμερα αποτελεί κορυφαία οργάνωση ανώτατης εκπαίδευσης στην Τυνησία που συγκεντρώνει 17 πανεπιστημιακές σχολές, ινστιτούτα, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 38 ερευνητικές δομές (14 ερευνητικά εργαστήρια και 24 ερευνητικές μονάδες) σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Σε μια δυναμική και διαρκή επιστημονική προσπάθεια, προωθεί την έρευνα, καθώς και την πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη εκπαίδευση στα ιδρύματά της. Έχει επίσης αναπτύξει ένα ζωντανό, διεθνές προφίλ εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με οργανώσεις του ΟΗΕ, οργανισμούς της ΕΕ, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο. Συμμετείχε σε 25 προγράμματα Tempus και επί του παρόντος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με 12 υπογεγραμμένες συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων Erasmus+ KA2 με 5 εγκεκριμένα έργα.

Το US είναι ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια της Τυνησίας που εφάρμοσαν το νέο ακαδημαϊκό σύστημα κατάρτισης (Bachelor, Masterκαι Doctorate) από την έναρξή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Τα εφαρμοσμένα (ή τα επαγγελματικά) μαθήματα αντιπροσωπεύουν τα 2/3 των φοιτητών και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Πανεπιστημίου. Οι επαγγελματικοί κύκλοι συμμετέχουν στην εκπόνηση προγραμμάτων, στην εποπτεία των νέων φοιτητών και στην οργάνωση του SIVP τους. Μέσα από αυτό το σύστημα, το  US  εργάζεται για τη δημιουργία δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση, που βασίζεται κυρίως στις δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και τις ανάγκες των επαγγελματιών.

Στο έργο CLICHA, το US θα εκπροσωπείται από το ISA-CM, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε το 1975. Το εργαστήριο της κτηνοτροφικής παραγωγής και της βιώσιμης ανάπτυξης στις ημι-υπαίθριες ζώνες συγκαταλέγεται μεταξύ των επτά εργαστηρίων και μονάδων έρευνας του ISA-CM και της μιας που θα συμμετάσχει και θα υποστηρίξει το έργο του CLICHA.

Ιστοσελίδα