Το UJ δημιουργήθηκε το 2003 στη βορειοδυτική περιοχή της Τυνησίας, ομαδοποιώντας τέσσερις τοπικές κυβερνήσεις. Από τη δημιουργία του, το UJ έχει διευρυνθεί σημαντικά, τόσο στο επίπεδο του αριθμού των μονάδων, όσο και στο επίπεδο των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και του διοικητικού προσωπικού. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης, π.χ. (1 σχολή, 2 ανώτερα σχολεία και 10 ινστιτούτα), 5 από τα οποία είναι αδελφοποιημένα: 3 με το Υπουργείο Γεωργίας , 1 στο Υπουργείο Υγείας και 1 στο Υπουργείο Νέων και Αθλητισμού.

Το UJδεν έχει πάψει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την κινητικότητα των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στο σχεδιασμό ενημερωτικής εκστρατείας προς όφελος των φοιτητών, σε πολλά διεθνή προγράμματα που επέτρεψαν την παροχή επιχορηγήσεων ατομικής κινητικότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής πανεπιστημίων ή μέσω της ενσωμάτωσης στα μεγάλα διεθνή δίκτυα ανταλλαγής. Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. Έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας με ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών, Βρετανικών και Ασιατικών πανεπιστημίων.

Η συμμετοχή του UJστο πρόγραμμα CLICHA θα πραγματοποιηθεί μέσω του ESIER, που είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογικής ανταλλαγής, εξασφαλίζοντας από το 1968 την κατάρτιση μηχανικών σε δύο κλάδους: Υδραυλική  Μηχανική & Αγρο-Βιομηχανική Μηχανική. Επιπλέον, το ESIERείναι ένα επιστημονικό, ερευνητικό ίδρυμα που προσφέρει δύο ερευνητικά μεταπτυχιακά: Κλιματικές αλλαγές και διαχείριση υδάτων και Μηχανική Αγρο-Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες στο πλαίσιο έργων, συμβάσεων, μεταπτυχιακών σπουδών, διατριβών και προγραμμάτων αποφοίτησης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους κλάδους με εταίρους της ΕΕ, της Αφρικής και της Ασίας.

Ιστοσελίδα