Το UCARείναι ένα πανεπιστήμιο εκπαίδευσης και έρευνας στη Τυνησία. Περιλαμβάνει 35 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών και ανθρωπιστικών επιστημών, π.χ. της τεχνολογίας, του δικαίου, της οικονομίας, της διαχείρισης, των επιστημών πληροφορικής κλπ. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομίας (INAT) θα είναι η οντότητα του πανεπιστημίου που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα CLICHA.

Το INAT είναι εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα που ιδρύθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας (IRESA) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας (UCAR). Ιδρύθηκε το 1898 και από την ίδρυσή του, παρήγαγε περισσότερους από 4000 αγρονομικούς μηχανικούς σε διάφορες ειδικότητες (αγροτική μηχανική, νερό και δασοκομία, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και περιβάλλον, καλλιέργεια, οικονομία και διαχείριση επιχειρήσεων και βιομηχανία τροφίμων). Έτσι, το INATπαρείχε στην Τυνησία τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας, των υδάτινων πόρων και της αλιείας.

Το ίδρυμα παρέχει επίσης διδακτορικό πρόγραμμα, που καλύπτει διάφορες ειδικότητες στις γεωπονικές επιστήμες, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη γεωπονία και τη φυτο-βιοτεχνολογία, τη κτηνοτροφία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τις τεχνολογίες γεωργικών τροφίμων, την προστασία της χλωρίδας, την αγροτική οικονομία και τη διαχείριση των γεωργικών και αγροτικών επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.

Ιστοσελίδα