Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) είναι μέλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠA). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1920 και είναι η πρώτη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γεωργία και το τρίτο παλαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Σκοπός του ΕΖΠΥ είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ικανούς να εφαρμόσουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και τη συντήρηση των ζώων για το σκοπό της κτηνοτροφίας, καθώς και την υδρόβια καλλιέργεια. Τα επιστημονικά πεδία που πραγματεύονται στο Τμήμα είναι διεπιστημονικά, καθώς συνδυάζουν την κτηνοτροφία και τη ζωοτεχνία, τη γενετική, τη διατροφή, τη φυσιολογία, τη μοριακή βιολογία, την υγιεινή, τη βιοτεχνολογία, την οικονομία και την ηθολογία. Η θεωρητική εκπαίδευση συνοδεύεται από εργαστηριακή πρακτική, πρακτική εξάσκηση στο πειραματικό ζωικό σταθμό και ενυδρείο του Τμήματος. Στα 5 χρόνια μέχρι το 2011, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη 62 ερευνητικά έργα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα  συμμετείχε σε 16 έργα της ΕΕ και σε 21 έργα σε τοπικό επίπεδο, εκ των οποίων τα 8 χρηματοδοτήθηκαν από το τομέα της βιομηχανίας. Επιπλέον, τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων ξένων πανεπιστημίων και προγραμμάτων της ΕΕ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος έχει ερευνητικές συνεργασίες με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου και άλλων τοπικών ιδρυμάτων (π.χ. Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) και ιδρύματα εκτός Ελλάδας (π.χ. το Πανεπιστήμιο του Reading, το Ινστιτούτο Rowett, το Πανεπιστήμιο Mansuraστην Αίγυπτο, το QueensUniversityστο Μπέλφαστ και η Κτηνιατρική Σχολή του Ανόβερου στη Γερμανία). Το Τμήμα έχει αναπτύξει επαφές με πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Τοπικές Κυβερνήσεις, τα Ιδρύματα Δημόσιας Πρόνοιας, την ιδιωτική βιομηχανία και τις ενώσεις παραγωγών. Το Τμήμα ενθαρρύνει αυτή τη συνεργασία διοργανώνοντας εκδηλώσεις που παρουσιάζουν τα επιστημονικά του επιτεύγματα, με σκοπό ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ιστοσελίδα