02.09.21

Η 7η Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Erasmus+ έργου “Κλιματική Αλλαγή στη γεωργία” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02/09/21 διαδικτυακά, ταυτόχρονα με την εκκίνηση του νέου εξαμήνου για τα Τυνησιακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η κοινοπραξία έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα τελευταία βήματα του έργου, τη βιωσιμότητά του και τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης μετά το τέλος του έργου.

7th SC Meeting