Παρουσίαση του έργου CLICHA στο 6ο συνέδριο του δικτύου CUCS

Τρέντο 19-21 Σεπτεμβρίου 2019
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Trento στο κτίριο Paolo Prodi, οδός Tommaso Gar 14.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CUCS2019

abstract_CUCS 2019 CLICHA