Το Κέντρο Προσαρμογής στις Κλιματικές Αλλαγές δημιουργήθηκε το 2016 στο Πανεπιστήμιο Jendouba(Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Αγροτικού Εξοπλισμού του MedjezElBab, ESIER), στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMADAPT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Tempus. Οι κύριοι στόχοι της CACC είναι:

  • Η προώθηση, η υλοποίηση και ο συντονισμός της διεπιστημονικής έρευνας που σχετίζεται με τον τομέα της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, τις σχετικές γεωγραφικές περιοχές.
  • Η παροχή υπηρεσιών και εξοπλισμού για την υποστήριξη των παραπάνω ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τοπικά και διεθνή ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τομείς.
  • Η μεσολάβηση ως τρίτο μέρος, προσφέροντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων.
  • Η διοργάνωση μαθημάτων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της αλλαγής του κλίματος, όπως θερινά σχολικά μαθήματα, ειδικές διαλέξεις για επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες, σεμινάρια και εργαστήρια,
  • Ο σχεδιασμός εκδηλώσεων όπως διασκέψεις, εκδόσεις, εκθέσεις.
  • Η σύσταση εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή: Τα μέλη της CACCσυνεργάζονται για την ανάπτυξη συστάσεων εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ιστοσελίδα