Ημερίδα-Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

Στις 23 Μαΐου 2019, διοργανώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η ακαδημαϊκή ημερίδα με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία», στα πλαίσιο του ομώνυμου ERASMUS+ προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν στους φοιτητές, καθηγητές και το ενδιαφερόμενο κοινό μεθοδολογικά θέματα για την εκτίμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, εφαρμοσμένες πρακτικές έξυπνων γεωργικών συστημάτων, αποτελέσματα μελετών εφαρμογής με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου στις καλλιέργειες, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τους τρόπους που η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτροφή ζώων και την παραγωγικότητά τους. Επιπρόσθετα, αναλύθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα από το πρόγραμμα CLICHA και, η καθηγήτρια Φάλια Οικονόμου παρουσίασε τις εμπειρίες της ως μέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος “New Agriculture for New Generation”. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ζωηρό διάλογο ανάμεσα στους ομιλητές και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που τάσσονται κατά της ύπαρξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιδράσεών της στο περιβάλλον. Μια σειρά από γεγονότα και αριθμούς παρατέθηκαν από τις δύο πλευρές, αφήνοντας το κοινό να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

CLICHA_4.8_Press Release2 CC in Agriculture_v1-GR

CLICHA_4.6_PosterA3_CC in agriculture_v3-GR

CLICHA_4.6_Agenda_CC in Agriculture_v2

CLICHA_4.8_Press Release CC in Agriculture_v1-GR (1)

Presentations

Academic Info Day at Agricultural University of Athens