Ημέρα Ακαδημαϊκών Πληροφοριών – Αθήνα

 Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας; Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία; Υπάρχει τρόπος ο πρωτογενής τομέας να γίνει «ανθεκτικότερος», να εξελιχθεί και να συνεχίσει να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα τροφής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Και τέλος, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της open-access διδασκαλίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής; 

Σας περιμένουμε για να απαντήσουμε μαζί σε αυτά ερωτήματα. 

Συνεδριακό Αμφιθέατρο,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέμπτη, 23/05/2019
10:00 – 12:40 

CLICHA_4.8_Press Release CC in Agriculture_v1-GR
CLICHA_4.6_Invitation_CC in agriculture_v1-ΕΝ
CLICHA_4.6_Agenda_CC in Agriculture_v1
CLICHA_4.6_Invitation_CC in agriculture_v2-GR