Εκπαίδευση στην ιστοσελίδα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

8-9 Οκτωβρίου 2019
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Οι ακαδημαϊκοί από τους εταίρους της Τυνησίας εκπαιδεύτηκαν στη μεταφόρτωση και στη χρήση της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Technical Website & e-platform Training at "Demokritos"