Εκπαίδευση στην ιστοσελίδα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

8-9 Οκτωβρίου 2019
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Οι ακαδημαϊκοί από τους εταίρους της Τυνησίας εκπαιδεύτηκαν στη μεταφόρτωση και στη χρήση της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.