Δραστηριότητα διάδοσης: Επιχειρηματικό Φόρουμ “Η Κτηνοτροφία σε ξηρές και ημιορειρές περιοχές που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή”

CLICHA_4.8_Press Release_12.03.19_fr

Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3 Presentation 4

Presentation 5 Presentation 6 Presentation 7 Presentation 8