Ακαδημαϊκή Ημέρα: «Παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας»

18/04/19
Medjez El Bab/ Tunisia

Press Release

Academic info day: « Monitoring of the national strategy of reform of higher education and scientific research»